Wat is krimp?

Krimp is meer dan alleen bevolkingsdaling. Ook de bevolkingsopbouw verandert. Jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder. In gebieden met krimp zien we leegstaande of onverkochte huizen. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt de leefbaarheid van de gebieden in de knel.

De oorzaken van krimp zijn verschillend. Er kan sprake zijn van demografische ontwikkelingen zoals een hoger sterftecijfer in verhouding tot het geboortecijfer of het vertrek van meer mensen uit een gebied dan dat er bijkomen. Redenen voor deze migratie kunnen liggen in het wegtrekken van werkgelegenheid en de opkomst van een concurrerende regio.

Door een hogere levensverwachting en de komst van immigranten blijft het totaal aantal inwoners in Nederland de komende 20 jaar nog stijgen tot een top van ongeveer 17,5 miljoen inwoners. Daarna zal door het achterblijven van het aantal benodigde geboorten om het aantal sterfgevallen goed te maken, de bevolking qua omvang af gaan nemen. Alle europese landen hebben met dit fenomeen te maken.

Krimp- en anticipeerregio's

Nederland kent 9 zogenaamde krimpregio's (daar is de krimp al aanzienlijk) en 11 zogenaamde anticipeerregio's. De anticipeerregio's hebben nu nog niet met een substantiële en structurele bevolkings- en/of huishoudensdaling te maken, maar moeten zich in toenemende mate in hun beleid gaan instellen op deze demografische ontwikkeling.

Klik hier voor een overzichtskaart van de krimpregio's en anticipeerregio's.