Voorbeelden

110
voorbeelden

Een overzicht van krimpprojecten in Noord-Nederland. De projecten betreffen experimenten en instrumenten die rondom krimpthema's ontwikkeld worden en als voorbeeld kunnen dienen voor het omgaan met krimp.

Titel Geplaatst opsorteerpictogram Thema
Buurtsupermarkten in kleine kernen 26 januari 2011 Werken
Onderwijsteams 26 januari 2011 Onderwijs
Virtuele loketten 26 januari 2011 Mobiliteit
Electronisch Zorgleefplan 26 januari 2011 Welzijn en zorg
Integraal Ouderenproject Noord en Oost Groningen 26 januari 2011 Welzijn en zorg
Combineren van zorg en arbeid 26 januari 2011 Welzijn en zorg
Participatie en dementie 26 januari 2011 Welzijn en zorg
Masterprogramma Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen 26 januari 2011 Welzijn en zorg
Herstructurering van woonwijken in de Streekcentra in Noord-Oost-Groningen 26 januari 2011 Wonen
MFC Westerbroek 26 januari 2011 Vrije tijd
Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 26 januari 2011 Wonen
Is voetbal nog wel mogelijk in krimpende kernen? 5 januari 2011 Vrije tijd
Arbeidsmarktstrategie Zorg Oost-Groningen 5 januari 2011 Welzijn en zorg
Strategische Personeelsplanning. Van reageren naar anticiperen 5 januari 2011 Werken
Zorgplaza Migranta 5 januari 2011 Welzijn en zorg