Voorbeelden

Vitaal De Marne op de kaart

26 september 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

Saskia Reinders
Projectleider Woon & Leefbaarheidsmonitor
0595 421019
Hoe weet je hoe vitaal en leefbaar een bepaald dorp is?

Hoe houdt je vinger aan de pols, opdat je weet wat er speelt?

En hoe zet je een gebied goed op de kaart, samen met de dorpen? 

 

Als antwoord op deze vragen heeft de gemeente De Marne een dorpenwebsite ontwikkeld, als onderdeel van de Woon- en Leefbaarheidsmonitor.  Op http://dorpen.demarne.nl vindt u alle beschikbare informatie over bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, leefbaarheid, voorzieningen en woningmarkt. Maar u vindt er ook informatie over het aantal gepensioneerden,  minima of over het stemgedrag van inwoners. Dat wordt weergegeven in overzichtelijke factsheets per dorp.

Daarnaast stelt de gemeente ook de ruwe datasets ter beschikking. Deze vindt u op de pagina De Marne totaal, onder Wie wonen hier? en  Hoe woont men hier? Ze zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.  De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

We stellen deze informatie openbaar beschikbaar, omdat we  dorpen en maatschappelijke organisaties als partners zien. Deze website vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en het versterkt de zelforganisatie van dorpen. En levert inspiratie en klantinformatie op, wellicht ook voor u.

 

Naast feiten en cijfers laat de website ook informatie zien over de ervaren leefbaarheid, dorpsvisies, voorzieningen en beeldmateriaal. Inwoners van drie  dorpen hebben in eigen woorden beschreven wat hun dorp uniek maakt en bovendien de leefbaarheid  in beeld gebracht door middel van filmpjes:  Mensingeweer, Warfhuizen en Vierhuizen. De overige dorpen zullen in de komende periode volgen. Wij  houden u op de hoogte.

 

Heeft u suggesties voor de website of over de verzamelde data? We houden ons aanbevolen voor tips!

Thema's