Voorbeelden

Klein Wetsinge - baken van de toekomst

14 april 2016 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
BNA

Het leegstaande kerkje van Klein Wetsinge (1840), gemeente Winsum (provincie Groningen), is gerestaureerd en is het tegelijkertijd geschikt gemaakt voor een nieuwe functie. Bij de ontwikkeling van het plan stond naast de instandhouding van het rijksmonument, vooral de wisselwerking met het dorp en het landschap voorop.

Vele kerken verliezen hun functie wegens het teruglopen van het aantal kerkgangers, zo ook het kerkje van Klein Wetsinge. Een geschikte nieuwe functie was nodig voor het behoud van dit beeldbepalend erfgoed. De leefbaarheid en sociale cohesie van het platteland verdienen zorg en aandacht. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.

Ontmoetingsplek
Het kerkgebouw vervult een verbindende rol voor de bewoners van dorp en streek, kerk- en niet-kerkgangers, jong en oud. De bewoners gaven aan behoefte te hebben aan een brede sociaal-culturele ontmoetingsplek. Belangrijk om tegenwicht te bieden aan de gevolgen van demografische krimp en vereenzaming. Het kerkgebouw draagt in belangrijke mate bij aan de lokale en regionale identiteit.

Voedsel en streekproducten
In Klein Wetsinge is aangesloten op een thema dat al in de regio speelde: voedsel en streekproducten. Voedselproducenten en boerderijwinkels uit dit gevarieerde landbouwgebied komen hier samen, zij leveren hun producten voor de consumptie in de kerk. Er wordt gekookt en aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld vergeten groenten en fruit.
De kerk is geschikt gemaakt voor deze nieuwe functies door het plaatsen van een keuken en voorzieningen voor verblijf in kleine groepen. De kerk is overdag geopend als pleisterplaats voor een lunch of een kop koffie.

Zie de complete projectbeschrijving en filmpje op RTV Noord.

De kerk is genomineerd tot het Beste Gebouw van het Jaar 2016, een prijs van de BNA.

Thema's