Voorbeelden

Gemeente Franekeradeel gaat leegstand tegen in samenwerking met SpareSpace

14 april 2016 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

De gemeente Franekeradeel wil graag de binnenstad aantrekkelijk houden en leegstand tegengaan. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie van € 10.000 toegekend aan de Stichting SpareSpace.

De Stichting SparceSpace transformeert leegstaande winkels- en kantoorpanden in steden tot mobiele kantoren, winkels en toonzalen. Startende ondernemers krijgen met SpareSpace een goedkope, representatieve kantoor- of werkplek in een inspirerende omgeving. De ondernemers kunnen laagdrempelig starten maar groeien naar een marktconforme huur van betreffende of ander pand. Of ze stoppen tussentijds zonder risico op doorlopende huurcontracten of forse investeringen voor een inrichting. Zodra een ruimte wordt verhuurd of verkocht verhuist de organisatie de deelnemende ondernemers naar een nieuw leegstaand pand. Hiervoor wordt een passend antwoord gegeven op de leegstand.

Lees verder

Thema's