Voorbeelden

Een boek vol inspiratie

28 mei 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

Bureau Ritsema

Viaductstraat 3a, Groningen
Postbus 126
9700 AC Groningen
T 050 7115235
info@bureauritsema.nl

 

Architecten kunnen dankzij hun beeldende werkwijze

opgaven inzichtelijk maken zodat de invulling wordt

vergemakkelijkt. De architect van nu doet dat niet in zijn

eentje. Hij zoekt samenwerking met andere professionals

als grafische vormgevers, illustratoren en storywriters. Een

fraai voorbeeld hiervan is het inspiratieboek dat Bureau

Ritsema-architectuur & stedenbouw hielp samenstellen

voor drie, met krimp worstelende Drentse dorpen.

 

-door Eduard van den Hoff-

 

Verouderde woningen, leegstand, vergrijzing en een

afname in voorzieningen: problemen die typerend zijn voor

krimpdorpen. Zo ook voor Nieuw-Weerdinge, Emmer-

Compascuum en Barger-Compascuum. Om de teloorgang

van deze veenkoloniale dorpen te keren wilde het Atelier

Rijksbouwmeesters weten wat de oorspronkelijke identiteit

van de dorpen is, hoe die valt te versterken en hoe

bewoners en lokale ondernemers bij dit proces zijn te

betrekken. Drie bureaus kregen gezamenlijk opdracht de

antwoorden te vinden.

 

Vertaalslag van identiteit naar ruimtelijke visie

Specialist in stadsmarketing en vrijetijdseconomie City

Results richtte zich op de identiteit van de dorpen.

MUST en Bureau Ritsema deden onderzoek op

stedenbouwkundig niveau en maakten een vertaalslag

van identiteit naar ruimtelijke visie. “Ons bureau kreeg

de opdracht omdat wij gewend zijn samen te werken in

een multidisciplinair team, het gebied kennen en veel

stedenbouwkundige ervaring bezitten”, verklaren Annet

Ritsema en Jochem Koster van Bureau Ritsema.

 

Turf, jenever en achterdocht

Ritsema vond de probleemstelling niet gemakkelijk.

“Het gaat om de identiteit van drie vrij willekeurige

veenkoloniale dorpen. Wat ze in elk geval

gemeenschappelijk hebben, is dat ze een jonge

geschiedenis kennen en dat de eerste bewoners uit heel

Nederland en zelfs Duitsland kwamen.” Uit turf, jenever

en achterdocht heeft Onze Lieve Heer de Drent gewrocht,

zo werd vroeger de identiteit van Drenthe gekscherend

neergezet. Maar wat tegenwoordig bepalend is voor de

identiteit?


Communicatie op gang brengen

Om dat boven water te krijgen besloten City Results,

Must en Bureau Ritsema een groot prenten- en

praatboek te maken. Koster: “In simpele tekeningen

laten we zien waarin volgens ons de identiteit van de

dorpen schuilt. We tekenden er ook mogelijke ruimtelijke

en economische initiatieven in. Met het enorme boek

(formaat 45 cm x 45 cm) op tafel heeft de gemeente een

goed instrument om de communicatie met bewoners en

lokale ondernemers op gang te brengen. Want dat was

volgens ons nog te weinig gebeurd.”

 

Aha-erlebnis

Het boek helpt de bevolking de bijzonderheid van het

gebied te laten zien. “Wij zijn op zoek gegaan naar

identiteitsdragers. En dan toon je een kanaal, linten, een

ensemble van bomen, een kerk en pastorie, enzovoort.

Elementen in een landschap die karakteristiek zijn,

maar die voor de bevolking heel gewoon zijn, bij de

werkelijkheid van alle dag horen. Er ontstaat dan vaak

een aha-erlebnis,” volgens Ritsema.

 

Vitaliteit

Koster: “In het boek hebben we dus vanuit onze eigen

expertise contouren van een identiteit geschetst.

Daarvoor hebben we zelf het gebied verkend en

maakten we gebruik van dorpsvisies, lokale initiatieven

en dergelijke.” “Het boek biedt een leidraad voor een

gesprek met bewoners, ondernemers en bezoekers om

vervolgens gezamenlijk een identiteit op te tekenen, vast

te leggen en door te vertellen”, aldus Ritsma. “Tevens

is het een inspiratieboek: het boek laat zien dat relatief

kleinschalige, lokale initiatieven kunnen bijdragen aan

de versterking van de identiteit en de vitaliteit van de

dorpen.”


Onderstaand een verwijzing naar het inspiratieboek:

http://www.bureauritsema.nl/assets/document/bureauritsemanieuwveenkolonialeverbanden.pdf

Thema's