VMNB websites

NEIMED

Het Nederlands kennis Instituut voor Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp

Prognoses Limburg

E’til stelt regelmatig effectramingen en prognoses op over de bevolking in Limburg.

Nationaal Netwerk

Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling wil een actieve aanpak bevorderen van de gevolgen van bevolkingsdaling.