Wonen

De afname van het aantal inwoners loopt niet gelijk met de daling van het aantal te bouwen woningen. Voorlopig neemt het aantal huishoudens nog toe.  Dit wordt de huishoudensverdunning genoemd. Dit houdt in dat er niet veel minder moet worden gebouwd, maar wel afgestemd op nieuwe omstandigheden. Meer ouderen en kleinere gezinnen. Of misschien wel flexibeler en daardoor eerder geschikt om in te spelen op veranderende omstandigheden.