Werken

De trend wijst erop dat de potentiële beroepsbevolking gaat afnemen. Deze trend loopt vóór op de afname van het aantal inwoners. Door een beperkte natuurlijke aanwas wordt de samenstelling van de bevolking heel anders. Een dalend aantal jongeren tot de leeftijd van 14 jaar, een (tijdelijk) sterk stijgend aantal ouderen ( 65 jaar en ouder) en een afnemende groep 15 – 64-jarigen betekent dat er minder arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn. Wat betekent dat voor sectoren als de zorg of het onderwijs? En wat betekent dat voor de arbeidsmarkt in z’n totaliteit?
En hoe moet de samenleving eruit zien als het aantal ouderen zich na de top gestabiliseerd heeft?