Welzijn en zorg

Er zijn straks minder mensen die een groeiende groep hulpbehoevenden moet opvangen, professioneel en vrijwillig. Minder mensen, minder jongeren, meer ouderen. De vraag naar zorg voor ouderen stijgt, terwijl het aantal jongeren dat potentieel werknemer is, ook in de zorg, sterk afneemt. Hoe ziet deze ontwikkeling er uit? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het vrijwilligerswerk?