Ruimte

Bevolkingsdaling schept letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe plannen en ideeën. Wat gebeurt er met de (openbare) ruimte als het aantal inwoners afneemt? Worden er andere keuzes gemaakt door overheden en bedrijven als het bijvoorbeeld gaat om bedrijventereinen? Ruimte “maken” is anders dan ruimte volplannen. Krimp vraagt om nieuwe zienswijzen met betrekking tot de openbare ruimte.