Onderwijs

Door het teruglopende aantal leerlingen staat het onderwijsveld voor nieuwe uitdagingen. In plaats van overvolle klassen, is er sprake van combinatieklassen. Er zijn minder maar vooral ook andere schoolgebouwen nodig, waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. Wat wordt gedaan met de vrijgekomen ruimte? Het (basis)onderwijs is de eerste publieke sector die bevolkingsdaling aan den lijve ondervindt. Wat zijn de feiten, wat zijn de effecten van bevolkingsdaling en wat zijn de opgaven die daaruit voortvloeien? Over deze vragen wordt binnen dit thema kennis verzameld en besproken.