Prognoses

Zowel landelijk als regionaal zijn er verschillende prognoses over de bevolkingsontwikkeling.  Hieronder treft u een selectie aan.

Landelijke prognose per regio
De "regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040", die in samenwerking tussen het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot stand is gekomen, leest u hier

Sterke toename aantal 65-plussers
Het aantal 65-plussers neemt tussen 2010 en 2040 sterk toe, van 15 tot bijna 26%. Klik hier voor de prognoses in de Nationale Atlas Volksgezondheid.

Provincie Groningen

Cijfers

Provincie Drenthe

Prognoses

Provincie Fryslân

Cijfers

Prognoses

Evaluatie RUG
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een evaluatie gemaakt van vijf verschillende bevolkingsprognoses voor de Regio Groningen Assen. Klik hier om de evaluatie te lezen.