Wie zijn wij?

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Het KKNN is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met het onderwerp krimp (bevolkingsdaling) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de drie noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het vergroten en verdiepen van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt.

Het KKNN is een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen op verzoek van de drie noordelijke provincies. Het projectbureau van het KKNN is gehuisvest bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat doet het KKNN ?

1. Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Krimp is een netwerk van en voor Fryslân, Groningen en Drenthe. Bij het netwerk zijn allerlei organisaties aangesloten die zich bezighouden met krimp in Noord-Nederland: provincies, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, adviesbureaus etc.

2. Kennis delen

Binnen het KKNN wordt veel kennis gedeeld. U kunt er kennis omtrent krimp halen én brengen. Het KKNN verzamelt informatie over wat er in Noord-Nederland gebeurt op het gebied van demografische ontwikkelingen en maakt dit toegankelijk. Vooral de zogenaamde krimpcafés  blijken een succesvol instrument om kennis te delen. Daarnaast wordt kennis gedeeld door middel van thematische nieuwsbrieven, expertmeetings, persoonlijke gesprekken en de website.

3. Kennisontwikkeling

Het KKNN heeft ook als doel de kennis rondom krimp verder te ontwikkelen en te verdiepen. Zij heeft een eigen onderzoekagenda opgesteld. In de noordelijke regio bestaan een aantal gezamenlijke onderzoeksvragen, die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is. Voorbeelden hiervan zijn:  welke mensen zitten ‘vast’ op de woningmarkt? Hoe om te gaan met de problematiek van de onderkant van het particuliere eigen woningbezit? Waarom ontstaan er krimpgebieden met meer of minder sociaal kapitaal? Wat zijn de mechanismen die daar werken? Wat zijn de gevolgen van de bevolkingsverandering voor de noordelijke arbeidsmarkt? En hoe activeer je burgers, hoe faciliteer je dat, op welke nieuwe coalities kom je dan uit, en hoe behoud je die?

De kennis en expertise die bij de kennisinstellingen aanwezig is wordt bij het beantwoorden van dit soort onderzoeksvragen ingezet.

Word ook vriend van het kennisnetwerk

Elke organisatie in Noord-Nederland die zich bezighoudt met de gevolgen van de demografische ontwikkelingen maakt in principe deel uit van het Kennisnetwerk Krimp, en kan dus ook gebruik maken van wat het netwerk te bieden heeft: de website, de kennismakelaardij, antwoorden op vragen, deelname aan krimpcafés, etc.

Contact

Wilt u graag meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland of wilt u vriend worden? Neem dan contact op met Elly van der Klauw (projectleider) Email: ellyvanderklauw@kennisnetwerkkrimp.nl Telefoon: 06-20122915.