Organisatie

Het projectbureau van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)  is gevestigd bij de Hanzehogeschool Groningen/Kenniscentrum Noorderruimte (HG/KN) & bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (FRW/RUG).

Elly van der Klauw is de projectleider van het KKNN. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen het KKNN ligt bij het projectteam. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de krimpcoördinator van FRW/RUG de lector Krimp & Leefomgeving en de programmacoördinator van HG/KCN.

 projectleider KKNN

De projectleider rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het kennisnetwerk. Deze stuurgroep bestaat uit een bestuurlijke afgevaardigde namens de drie noordelijke provincies, de bestuurlijk afgevaardigde FRW/RUG, en de bestuurlijk afgevaardigde van de HG/KCN.