Onderzoek

Vragenlijst voor trekkers van/actievelingen binnen een bewonersinitiatief

6 november 2015 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Erzsi de Haan doet promotieonderzoek naar bewonersinitiatieven in krimpgebieden, bij de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven zijn, en hoe toekomstbestendig ze zijn. Om dit te kunnen achterhalen heeft Erzsi er baat bij als zoveel mogelijk mensen onderstaande vragenlijst invullen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor de meer actieve personen, trekkers of oprichters van het bewonersinitiatief. Als u denkt dat een andere persoon binnen het initiatief geschikter is om de vragen te beantwoorden, wilt u de link van de vragenlijst dan doorsturen? Ook als het initiatief inmiddels niet meer bestaat, stelt Erzsi het zeer op prijs als u de vragenlijst wel invult. Als u bij meerdere initiatieven betrokken bent, wilt u dan één van deze initiatieven in uw hoofd nemen bij het beantwoorden van de vragen?

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen.Het zijn veel vragen maar dat is om een zo'n volledig mogelijk beeld te krijgen. Om u te bedanken voor uw bijdrage zullen onder de deelnemers drie vvv-bonnen worden verloot ter waarde van 25 euro.

Via deze link komt u bij de vragenlijst: https://survey.enalyzer.com/?pid=p8fgasun

Al uw antwoorden zullen vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden. De resultaten zullen gebruikt worden voor beleidsaanbevelingen en wetenschappelijke publicaties.

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen, dan kunt u contact met Erzsi opnemen via: e.m.de.haan@pl.hanze.nl of 050-5957314.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

Document(en)

Thema's