Onderzoek

Voldoende hoger opgeleiden platteland?

22 juli 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Hoe voorkomen we een tekort aan hoger opgeleid personeel in de zorg in Noordoost-Groningen? Deze vraag beantwoordt Femke Nijdam in haar advies ‘Zorgen voor Morgen’. Zij schetst het (verwachte) tekort aan huisartsen, medisch specialisten, hbo-verpleegkundigen en paramedici in de krimpende plattelandsregio Noordoost-Groningen. Haar aanbevelingen komen uit de praktijk en sluiten aan op actuele ontwikkelingen zoals strategische personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie.

Thema's