Onderzoek

Update Kennisagenda Krimp

18 oktober 2013 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Voor het actualiseren van de kennisagenda en daarbij het aanbrengen van een focus is eerst een bijeenkomst (13 mei) met de initiërende stakeholders van het KKNN gehouden om te kijken welke vragen beantwoord moeten worden om krimpgebieden leefbaar te houden. Tevens heeft een bijeenkomst (op 21 juni) met vertegenwoordigers uit het krimpnetwerk plaats gevonden. Uit deze bijeenkomsten zijn twee toegepaste kennisthema’s en één meer wetenschappelijk kennisthema naar voren gekomen, waar de kennis ontwikkeling binnen het KKNN zich de komende tijd op zou moeten richten. De stuurgroep heeft op 10 september 2013 deze update van de Kennisagenda Krimp Noord-Nederland goedgekeurd.

Thema's