Onderzoek

Succes en faalfactoren bij bewonersinitiatieven rond breedband

27 februari 2017 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Koen Salemink (RUG) promoveerde op onderzoek onder de vele bewonersinitiatieven in Groningen en Drenthe. In dit artikel voor het ministerie van EZ vat hij de hobbels van de aanleg van snel internet samen.

Thema's