Onderzoek

Quickscan anticiperen op verwacht huisartsentekort voor de Noordelijke Provincies

8 oktober 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

Roxana Chandali

Coördinerend beleidsmedewerker

roxana.chandali@minbzk.nl

De drie noordelijke provincies krijgen de komende tien tot vijftien jaren te maken met een omvangrijk percentage huisartsen dat zal stoppen. Het gaat om 30 tot 48 procent van de huidige huisartsen en het betreft tussen 305 en 462 huisartsen. Voor deze huisartsen bestaat een vervangingsvraag.

De bewustwording van deze ontwikkeling neemt weliswaar toe, maar is nog niet overal aanwezig, terwijl dit wel noodzakelijk is om meer maatschappelijke partijen te kunnen inzetten bij het aantrekken van huisartsen. Deze quickscan brengt cijfers in beeld en doet aanbevelingen hoe op het verwachte huisartsentekort kan worden ingespeeld.

Zie: Quickscan Anticiperen op verwacht huisartsentekort

Thema's