Onderzoek

Projecten noordelijke kennisagenda

10 mei 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

In dit overzicht staan de afgeronde onderzoeken, de lopende onderzoeken en onderzoeken die in ontwikkeling zijn, die antwoord (kunnen) geven op de vragen zoals geformuleerd in de Noordelijke Kennisagenda Krimp.

Bent u betrokken (geweest) bij een bepaald onderzoek dat nog niet in dit overzicht staat, maar wel van belang is, dan horen wij dat graag. U kunt uw informatie mailen naar info@kennisnetwerkkrimp.nl

Thema's