Onderzoek

Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel

20 maart 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker van de Rijksuniversitiet Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Waarom gaat iemand in Wymbritseradiel wonen? Om dat te achterhalen heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de gemeente een groot onderzoek uitgevoerd onder nieuwe vestigers in de periode 2005-2010. De resultaten zijn vergeleken met vergelijkbare onderzoeken in twee andere gemeenten in Noord-Nederland en met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe vestigers zijn gemiddeld genomen jong, hebben (nog) geen kinderen en verhuizen vaak vanuit een aangrenzende gemeente. Een relatief groot aandeel heeft eerder in de gemeente gewoond. Ze werken vaak in aangrenzende gemeenten. De werkzame respondenten werken vaak in de zorg en minder vaak in de industrie en handel. De nieuwe vestigers worden in belangrijke mate aangetrokken door de beschikbaarheid van een geschikte woning en de landschappelijke kwaliteiten van Wymbritseradiel, met name de aanwezigheid van het vele water is belangrijk.

Planning

Datum Beschrijving
December 2011 afgerond

Thema's