Onderzoek

Onderzoek nieuwe inwoners Westerveld

20 maart 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Waarom gaat iemand in Westerveld wonen? Om dat te achterhalen heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de gemeente een groot onderzoek uitgevoerd onder nieuwe vestigers in de periode 2005-2010. De resultaten zijn vergeleken met vergelijkbare onderzoeken in twee andere gemeenten in Noord-Nederland en met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe vestigers zijn gemiddeld genomen wat ouder, hebben geen kinderen en zijn hoog opgeleid. Ze zijn vaak vanuit elders in Nederland verhuisd. Ze werken relatief vaak in de gemeente zelf of juist buiten Noord-Nederland. De centrale ligging lijkt de gemeente geschikt te maken voor pendelen over grotere afstand, bijvoorbeeld naar de Randstad. De werkzame respondenten werken vaak in de commerciële dienstverlening of in de zorg en minder vaak in de landbouw, industrie of handel. De nieuwe inwoners hechten vooral aan de landschappelijke kwaliteiten van Westerveld en aan de aanwezigheid van natuurgebieden en bos. En tenslotte, ze kenden Westerveld vaak via recreatie en vakantie.

Planning

Datum Beschrijving
Juni 2011 afgerond

Thema's