Onderzoek

Onderzoek nieuwe inwoners De Marne, Ferwerderadiel, Menterwolde en Reiderland

31 maart 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

Contactgegevens:

Rixt Bijker
r.a.bijker@rug.nl

Tialda Haartsen
t.haartsen@rug.nl

Dirk Strijker
d.strijker@rug.nl

Nieuwe inwoners van krimpgebieden zijn vaak jong en hoogopgeleid en worden met name aangetrokken door de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en de beschikbaarheid van een geschikte woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder nieuwe inwoners van de gemeenten De Marne, Ferwerderadiel, Menterwolde en Reiderland dat is uitgevoerd door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de betreffende gemeenten. In deze gemeenten moet in de toekomst rekening worden gehouden met bevolkingskrimp. In de rapporten worden per gemeente verschillende onderwerpen besproken: wie zijn de nieuwe inwoners, wat waren hun motieven om zich in het gebied te vestigen, hoe zag hun zoek- en keuzeproces eruit, wat is hun beeld van het gebied en tenslotte, hoe tevreden zijn ze met hun keuze? Om de cijfers van meer context te voorzien worden de uitkomsten van de gemeenten onderling vergeleken en waar mogelijk wordt ook een vergelijking gemaakt met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Planning

Datum Beschrijving
Januari 2010

Thema's