Onderzoek

Onderzoek nieuwe inwoners Aa en Hunze

20 maart 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Waarom gaat iemand in Aa en Hunze wonen? Om dat te achterhalen heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de gemeente een groot onderzoek uitgevoerd onder nieuwe vestigers in de periode 2005-2010. De resultaten zijn vergeleken met vergelijkbare onderzoeken in twee andere gemeenten in Noord-Nederland en met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe vestigers zijn relatief jong, hebben geen kinderen en zijn hoog opgeleid. Ze zijn vaak vanuit elders in Noord-Nederland verhuisd. Ze werken relatief vaak in de steden Groningen en Assen en in omliggende gemeenten. De werkzame respondenten werken vaak in de zorg en minder vaak in de industrie en handel. De nieuwe inwoners hechten vooral aan de landschappelijke kwaliteiten van Aa en Hunze en aan de aanwezigheid van natuurgebieden en bos.

Planning

Datum Beschrijving
Juli 2011 afgerond

Thema's