Onderzoek

Nieuwe vragen, nieuwe kennisagenda

14 maart 2017 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Wat weten we al en wat nog niet rond krimp? Veel is of wordt al onderzocht. Toch zien krimpregio’s zich ook weer voor nieuwe vragen gesteld, bijvoorbeeld rond de zorg en rond onderwijs en arbeidsmarkt. In de nieuwe Kennisagenda van het KKNN is gekozen voor 4 thema's: Leefbaarheid en Zorg, economische vitaliteit, ruimtelijke ongelijkheid, en hoe kunnen stad en platteland elkaar versterken. Met onderzoeksinstellingen zal gekeken worden waar antwoorden gevonden kunnen worden.

Document(en)

Thema's