Onderzoek

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

8 oktober 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

Gerke Hoogstra (g.hoogstra@cmogroningen.nl)

Carola Simon (c.simon@cmogroningen.nl)

050-5770101

Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een belangrijke rol in de sociaaleconomische ontwikkeling van gemeenten. Welke invloed hebben nieuwkomers en vertrekkers op de sociaaleconomische positie van een gemeente? Heeft een daling van het inwoneraantal door migratie bijvoorbeeld een verslechtering van de koopkracht tot gevolg?

Thema's