Onderzoek

‘Leven in Noordenveld. Barometer leefbaarheid Noordenveld’

16 oktober 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Contactgegevens

STAMM CMO
Postbus 954 - 9400 AZ Assen
Telefoon 0592 394 400
Fax 0592 351 201
E-mail info@stamm.nl
Website www.stamm.nl

Hoe prettig is het wonen in de gemeente Noordenveld? De ‘leefbaarheid’ waar het bij het beantwoorden van die vraag om
gaat, is afhankelijk van vele factoren. Het gaat om objectieve zaken als de aanwezigheid van voorzieningen, de
bereikbaarheid en de sociaal-economische achtergrond van de bewoners. Maar de tevredenheid van burgers met hun
leefomgeving is ook afhankelijk van lastiger te objectiveren zaken als de landschappelijke waarde, het gevoel van veiligheid en de sociale cohesie in een dorp. De Barometer Leefbaarheid Noordenveld geeft inzicht in de ervaren leefbaarheid.

Planning

Datum Beschrijving
juni 2012 afgerond

Thema's