Onderzoek

Kennisagenda Krimp

25 mei 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

De kennisagenda krimp richt zich op het onderdeel kennisontwikkeling van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Het motief voor het opstellen van deze kennisagenda is dat ‘in de noordelijke regio een aantal gezamenlijke onderzoeksvragen bestaan, die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is’.

De (onderscheidende) kennis en expertise die bij de noordelijke kennisinstellingen(NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, University College Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen) aanwezig is zal bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden aangewend.

De kennisagenda is opgesteld onder coördinatie van RuG-FRW, de uitvoering van de agenda ligt bij alle kennisinstellingen en andere onderzoeksorganisaties.

Thema's