Onderzoek

Het geluid van jongvolwassenen op de Waddeneilanden

17 april 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Hoe ervaren jongeren op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland hun leven op deze Waddeneilanden en wat zien zij als toekomst van hun eiland? Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma van projecten van en voor de streek. Om de Wadden vitaal en leefbaar te houden. Eén van de belangrijkste vraagstukken op de Friese Waddeneilanden is de veranderende bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren krimpt. Om voldoende personen in de ‘productieve leeftijd’ op de eilanden te behouden, is het belangrijk dat de leefbaarheid voor jongeren op de eilanden op peil blijft en waar mogelijk wordt vergroot. Partoer onderzocht daarom hoe jongeren hun leven op de Waddeneilanden ervaren en wat zij als toekomst van hun eiland zien. In vier publicaties laat Partoer de stem van jongeren op respectievelijk Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland horen. Ook is er een integraal onderzoeksrapport over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het wonen op de Friese Waddeneilanden.

Thema's