Onderzoek

Gouverneur Bovens overhandigt minister Plasterk update 2014 van de grenseffectentoets uit 2013

8 oktober 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Maandag 29 september 2014 heeft gouverneur Bovens mede namens de Commissarissen van de Koning van de zeven Nederlandse grensprovincies, een update van de grenseffectentoets aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Gouverneur Bovens: “Deze update laat zien dat de economische effecten van regeringsbeleid op grensregio’s zelfs groter zijn dan voorspeld in de eerdere grenseffectentoets uit 2013. Als we de grenseffecten van beleidswijzigingen, nieuwe wetsvoorstellen en uitvoeringsregelingen niet scherp in beeld hebben en houden, doen we daarmee niet alleen de grensregio’s zelf, maar vooral ook de BV Nederland tekort”.

Zie: Grenseffectentoets 2014

Thema's