Onderzoek

5 publicaties sociaal economische kenmerken Waddeneilanden

17 april 2014 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Het ‘eilandkarakter’ heeft specifieke consequenties voor het wonen en werken op een Waddeneiland. In vier fluchskriften zet Partoer enkele sociaal economische kenmerken van respectievelijk Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland op een rij. De gegevens hieruit komen onder meer uit het integraal onderzoeksrapport  ‘Sociaal economische analyse en best practices van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden’. De informatie is belangrijk voor iedereen die is betrokken bij de toekomst van de Waddeneilanden.

Thema's