Nieuwsbrieven van het KKNN

Het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland heeft ook haar eigen digitale nieuwsflits. Met deze nieuwsflits informeert het netwerk alle partners en belangstellenden over actuele zaken rondom krimp in het Noorden. De nieuwsflits verschijnt 8 a 10 keer per jaar. Hieronder treft u de links naar de nieuwsflitsen van het KKNN.

Nieuwsflits

veertiende nieuwsflits van het KKNN over Drenthe, zesde Krimpprovincie

dertiende nieuwsflits van het KKNN over de nieuwe kennisagenda en ruimtelijke ongelijkheid (april 2017)

twaalfde nieuwsflits van het KKNN waarin onderzoek centraal staat (februari 2017)

elfde nieuwsflits van het KKNN waarin onderwijs centraal staat (december 2016)

tiende nieuwsflits van het KKNN waarin de nieuwe projectleider wordt voorgesteld (september 2016)

negende nieuwsflits van het KKNN over wooncoöperaties (juni 2016)

achtste nieuwsflits van het KKNN over concepten voor leefbare buurten (mei 2016)

zevende nieuwsflits van het KKNN met kennismaking nieuwe hoogleraar RUG en lector HG (februari 2016)

zesde nieuwsflits van het KKNN over 'mobiliteit' (januari 2016)

vijfde nieuwsflits van het KKNN met 'update zorgvastgoed' (oktober 2015)

vierde nieuwsflits van het KKNN over 'zorg' (juli 2015)

derde nieuwsflits van het KKNN met de drie nieuwe krimpgedeputeerden (juni 2015)

tweede nieuwsflits van het KKNN over 'detailhandel' (april 2015)

eerste nieuwsflits van het KKNN over 'leegstand' (februari 2015)

Archief nieuwsbrieven

dertiende nieuwsbrief van het KKNN over 'ondernemerschap' (november 2014)

twaalfde nieuwsbrief van het KKNN over 'de participatiemaatschappij' (september 2014)

elfde nieuwsbrief van het KKNN over 'nieuwe tijden voor architecten en ontwerpers' (mei 2014)

tiende nieuwsbrief van het KKNN over 'lokaal initiatief' (februari 2014)

negende nieuwsbrief van het KKNN over 'detailhandel' (december 2013)

achtste nieuwsbrief van het KKNN over 'arbeidsmarkt (oktober 2013)

zevende nieuwsbrief van het KKNN over 'wonen' (juni 2013)

zesde nieuwsbrief van het KKNN over 'onderwijs'(april 2013)

vijfde nieuwsbrief van het KKNN over 'zorg' (februari 2013)

vierde nieuwsbrief van het KKNN (september 2012)

derde nieuwsbrief van het KKNN (mei 2012)

tweede nieuwsbrief van het KKNN (maart 2012)

eerste KKNN nieuwsbrief (november 2011)

Heeft u informatie over projecten, onderzoeken, of bijeenkomsten over krimp die interessant zijn om op te nemen in de KKNN nieuwsflits, neem dan contact op met ons projectbureau via info@kennisnetwerkkrimp.nl