Bibliotheek

443
documenten
Titel Document Auteur Thema
Goed wonen in de toekomst Trees Flapper en Wilma de Vries Welzijn en zorg
Demografische ontwikkeling Oost-Drenthe en Westerveld: sturen op woon- en leefkwaliteit Companen Ruimte
Fan mear nei better - Beleidsopgave 2010 – 2020 Demografische Ontwikkelingen Fryslân Provincie Fryslân Bestuurskracht
Regionale bevolkingskrimp en de stad Groningen Dam, K.I.M. van, Wissen, L.J.G. van, Roo, G. de, Dijk, J. van, Strijker, D. & Veenstra, J. Ruimte
Groeidocument krimp - Demografische ontwikkelingen in Groningen en de gevolgen Bureau Pau en Bureau Louter Bestuurskracht
Rapport Topteam Krimp Groningen 2009 H.F. Dijkstal en J.H. Mans Bestuurskracht
Factsheet krimp Provincie Groningen Provincie Groningen Ruimte
Factsheet Experiment Onderwijs Provincie Groningen Onderwijs