Bibliotheek

Uitvoeringsagenda 2016-2017 Krimp en Leefbaarheid provincie Drenthe

3 januari 2017 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
Provincie Drenthe
provincie Drenthe
3 januari 2017

Na de visie op Krimp en Leefbaarheid en de Sociale Agenda in juni 2016 heeft de provincie Drenthe ook een Uitvoeringsagenda vastgesteld. Per jaar zal deze geactualiseerd worden

In de Uitvoeringsagenda de concrete acties, bijvoorbeeld voor de anticipatieregio zuidoost Drenthe. Anticiperen op krimp wordt gecombineer met Vitaal Platteland

Thema's