Agenda

Eigen Kracht Noord-Nederland -excursie en magazine

7 juni 2017 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
30 juni 2017 van 10:30 tot 17:00
Groningen-stad, EnTranCe, Leegkerk

Noord-Nederland innoveert, dat is te zien op een Lichtkogel-excursie op 30 juni met Groningen Fietsstad, Experimenten rond energietransities en aardbevingsbestendig bouwen in  EnTranCe op de Zernike Campus Groningen en lokatietheater in Leegkerk. Meer informatie vindt u in het magazine de Lichtkogel 'Noord-Nederlandse antwoorden op vragen van de 21e eeuw', een trenddossier van Rijkswaterstaat.

Aanmelden en infromatie bij Jetske.Poland@rws.nl.

Thema's